Algemeen

Hoewel de DDC Group voorzorgsmaatregelen neemt op de informatie op deze website (“Informatie”) te waarborgen, dat bestaat uit, informatie opgenomen in persberichten, jaarlijkse of tussentijdse rapporten, audiowebcasts, video-interviews, transcripties, presentaties en andere financiële informatie, is de DDC Group niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie of verloren informatie. De DDC Group zal in geen enkele mate of heeft in geen enkele mate de verantwoordelijkheid om informatie te updaten of informatie aan te passen. U moet de informatie op deze site niet correct of actueel achten.

Jurisdictie

Het vrijgeven, publiceren of verspreiden van documenten op de website in andere jurisdicties dan the UK kan wettelijk beperkt zijn. Daarom moeten personen in andere rechtsgebieden dan het Verenigd Koninkrijk zich informeren over het vrijgeven, publiceren of het verspreiden van informatie binnen de het eigen rechtsgebied. Als enige formaliteit niet wordt nageleefd kan dit een overtreding vormen binnen veiligheidswetten van een dergelijk rechtsgebied, waarbinnen The DDC Group geen verantwoordelijkheid heeft.

Potentiële investeerders

Geen enkele informatie op deze website vormt of maakt van een aanbod tot aankoop, verkoop of inschrijving, of nodigt het uit tot het doen van een aanbod tot kopen, verkopen of inschrijven. De opgenomen informatie op de website vormt een financieel, juridisch, fiscaal of ander advies en een persoon die een investering in The DDC Group overweegt, dient onafhankelijk financieel advies aan te vragen van derden die wel bevoegd zijn tot het geven van advies volgens de Financial Services & Markets Act 2000, of gelijkwaardige wettelijke bepalingen in het relevante rechtsgebied.

Financiële informatie

DDCOS noch haar respectievelijke functionarissen, werknemers of agenten zijn verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot nauwkeurigheid of volledigheid van financiële informatie, meningen, visies of andere onjuistheden op deze website. Bovendien zijn DDCOS en haar respectieve functionarissen, werknemers of agenten niet verantwoordelijk voor het bijwerken van financiële informatie van eventuele onnauwkeurigheden. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van elke prognose, meningen of verwachtingen op deze website. Presentaties uit het verleden mogen niet als leidraad dienen voor hun toekomstige prestaties.

Zie ook Privacy & Cookie Policy